L’Unió de Comerç de Vila-real es un Organització Empresarial d’ámbit Local, integrada a la FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS DE COMERÇ I AUTONOMS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓ (COVACO CASTELLÓ) i al mateix temps a la CONFEDERACIÓ VALENCIANA DE COMERÇ.

L’objectiu fundamental d’UCOVI es el de representar, unir i recoltzar a totes les empreses i profesionales del sector del comerç i els serveis de la ciudad de Vila-real, defensant y fomentant els seus interesos.

Funcions y objetivos fondamentals

– Coordinació, gestió, foment i protecció dels interessos generals i comuns dels associats.

– Defendre davant de qualsevol organisme, jurisdicció, instància, els interessos de les empreses associades.

– Representar i defendre a l’associats ant els Administracions públiques, Sindicats, Consumidors i altres Organitzacions Empresarials.

– Mantindre relacions constants amb les distintes Administracions, col·laborant amb elles quan redunde en benefici de l’Associació i dels associats.

– Cuidar el prestigi del Comerç, impedint la competència il·lícita i deslleial, i l’intrusisme.

– Facilitar l’intercanvi d’idees, els contactes i la col·laboració professional entre empreses i empresaris del sector del comerç i els servicis.

– Fomentar la formació dels empresaris de comerç i servicis i dels seus empleados., la qual cosa implica una formació en qualsevol matèria concernent al funcionament d’un comerç.

– Informar i assessorar als associats, posant a la seua disposició servicis que li ajuden en la seua activitat comercial i empresarial.

– Previndre situacions conflictives, o si és el cas, dirigir l’actuació empresarial perquè de les mateixes es derive el menor perjuí possible per als empresaris.

– Vetlar per un comerç dinàmic, actiu, i amb una atenció al client personalitzada.

– Fer de Vila-real una ciutat comercial, creant un Centre Comercial Obert en tota la ciutat.

– Organització de Jornades, Congressos i Fires Comercials.

– Crear un Pla d’Excel·lència Comercia de la ciutat de Vila-real.

Qui pot pertànyer a l’associació

Podrà ser membre de l’associació, tota persona física o jurídica titular d’una empresa del sector del comerç i servicis que tinga la seu del seu negoci en establiment comercial permanent obert al públic en l’àmbit territorial de la ciutat de Vila-real.